Naša činnosť - Čistenie kanalizácie

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Naša činnosť

Čistenie lapačov tukov

Oprava, servis, predaj príslušenstva a náhradných dielov
- ponúkame príslušenstvá k hydročistiacim zariadeniam
- servis a oprava čerpadiel "WOMA 1502", WOMA 1503"

Čistenie kanalizácie
- na prácu používame rôzne  tlakové hlavice, rotačné prerezávače
- čistenie domových a bytových odpadov, kanalizácií a strešných zvodov

Fekálne vozidlo

- odstraňovanie splaškov zo žúmp, septikov a dažďovej vody po havárií vodovodného potrubia, havárie spôsobené prietržou mračien a iné

Prenájom mobilných WC
- Dodanie a odvoz
- Pravidelné čistenie pomocou produktov neznečisťujúce životné prostredie
- Hygienická dezinfekcia vnútorného priestoru
- Naplnenie vodných nádržOdborné spracovanie fekálií
- Obnovovanie spotrebných látok

Čistenie rôznych zvodov
- WC odpadov a pisoárov
- umývadiel a kuchynských drezov
- výleviek a odpadových guličiek
- dažďových zvodov

Monitoring kanalizácie
- pre prípad zaistenia spoľahlivosti vykonávame kamerový monitoring kanalizácií, pre zistenie možných poruch a aktuálného stavu.
- vykonávame monitorovanie kanalizacie od DN 200mm  do 800mm
- o stave kanalizácie je možné vyhotoviť videozáznam

Lokalizácia kanalizácie
- určíme presnú polohu kanalizácie, t. j. hĺbka, smer, dĺžka
- poradíme ako riešiť daný problém

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky